ایستگاه

گاهی باید از قطار زندگی ات پیاده شوی، بنشینی توی ایستگاه و از بیرون زندگی را تماشا کنی

» اینم پلمپ شد :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» 19ـخواهرکم (2) :: ۱۳٩۳/۳/٩
» دیدی باز هم نیامدی؟! :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» برای هرکی که می‌خواد دماغ عمل کنه! :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» اضطراب :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» گربه ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» بابا جان شارژم .... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» دلهره :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» تجربه‌های خاص :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» پاییز هم گذشت! :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» 7 ـ مواظب خودت باش لطفا* :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» 6_دوست دارم :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» 5_ بپا !!!!!!! :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» 4 _ هذیان های بین راهی :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» 3 _ خدایا؟ می خوام! :: ۱۳٩٢/٥/٤
» 2 _ اتفاقهای کوچولو :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» 1 _ شروع دوباره :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» 1- _ تلنگر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧

Design By : shotSkin.com