گربه !

داشتم یک پست دیگر آماده می‌کردم برای اینجا؛ ولی همه‌اش تقصیر این خواب عجیب غریب شد. خواب دیدم یک گربه آمده توی اتاقم زاییده. من کلا میانه‌ام با حیوون‌ها خوب نیست. البته چِندِش‌اَم نمی‌شود ولی عموما بهشون دستم نمی‌زنم مگر در مواقع خاصی یا خیلی هوسم کنه! البته ماهی و بعضی پرنده‌ها استثناء هستند. با آن‌ها راح‌ترم!

داشتم می‌گفتم، این خانمِ گربه، چند تا بچه‌ی ناز توی اتاقم زایید بود . هی می‌خواستم بگم آقا این گربه هه و بچه‌هایش را بفرستید بیرون ، هی ناز کردن‌هایش را می‌دیدم. چشم به پنجول‌های ریزه میزه‌ی بچه‌ گرفته ها می‌افتاد و دلم می‌سوخت. خلاصه گیر کرده بودم که از خواب بیدار شدم. امروز رفتم توی نت دنبال تعبیرش! :

 

نوشته اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد.

اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند.

اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

گربه نماد احساس ورزی و با توجه به احساس خود عمل کردن است. در واقع، منطق تفکر گربه بر مبنای غرائز و احساست شخصی اش شکل می گیرد

یک جای دیگر هم نوشته بود :

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.

دوم: عمار (سخن چین)

سوم: بیماری.

چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان)

پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی)

 

باور کنین من بی‌گناهم، لطفا یکی بیاید خودش اعتراف کنه!

 

/ 8 نظر / 14 بازدید
بید مجنون

صدقه بگذارید. الهی که وجه چهارم برایتان محقق شود [لبخند]

زهره

سلام مطالبت رو دوست داشتن و راستش از همان روزی که گذاشته ایش خوانده امش در کتاب تعبیر خواب این سیرین آمده است اگر فرد ببیند گربه زاد و ولد کرده به معنای کینه و دشمنی است والا ما بی تقصیریم کتاب این را می گوید من هم یک چند باری از این نوع خوابها دیده ام اما برای ما که گربه داریم دیدنش عادی است

آنیل

با اینکه گربه شخصیت خوبی نداره اما من خیلی دوسش دارم و اوج احساستم اینه که یکی رو شبیه گربه بکنم[نیشخند]

ویرگول

یکی بیاد خودش اعتراف کنه رو خوب اومدی:))

ویرگول

آقا من خیلی فکر کردم. بدین نتیجه رسیدم که مامان اینا، با همسایه ها و دوستان و آشنایان جمع شده ن که آستین بالا بزنن برادون!:دی در همین راستا درمورد شما گفت و گو بسیار گشته است! در نهایت هم زنی مشفق و دلسوز وارد زندگی شما می شود که میتواند مادر همسر باشد مثلا>:) :))

ویرگول

وااا خوبه که!مشفق و دلسوزم که هس!:))

فریماه

واییی من عاشق گربم ولی بعد از تجربه ی تلخ جوجه کلا از حیوون زده شدم!!اقا این خواب مارم یه تعبیر کن!!!من نصف شبای عمرم خواب میبینم بیشتر دندونم میافته!!!!!یعنی اعصاب خوردی قشنگ